lịch sử hình thành
Ngày 03 tháng 09 năm 1994

Chính thức thành lập Công Nghiệp Seo Kwang tại Hàn Quốc.

Ngày 20 tháng 08 năm 1999

Thành lập Công ty Seo Kwang E.V.A.
Ngày 19 tháng 05 năm 2000

Chuyển lập Thương Mại Công Nghiệp Seo Kwang.
Ngày 21 tháng 05 năm 2001

Chuyển đổi Công Ty TNHH Seo Kwang E.V.A.
Ngày 10 tháng 09 năm 2001

Hoàn thành việc mở rộng dây chuyền sản xuất.
Ngày 02 tháng 07 năm 2002

Thành lập Công ty TNHH Seo Kwang Vina E.V.A tại Việt Nam.
Ngày 09 tháng 07 năm 2002

Gia nhập Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc.
Ngày 13 tháng 07 năm 2004

Công ty TNHH Seo Kwang Vina E.V.A mở rộng đầu tư nước ngoài.
Tháng 09 năm 2006

Bắt đầu sản xuất P.E Foam.
Tháng 11 năm 2008

Đạt chuẩn ISO 9001:2000.