Cách âm

 Đặc tính

Trong xây dựng nó được sử dụng như một vật liệu cách nhiệt và cách âm của tấm che kim loại, nó cũng có sự hấp thụ âm thanh ( phòng giảm sốc âm thanh tiếng ồn cao, tầng số sóng tiếng ồn).

Mục đích sử dụng

Các địa điểm co nhu cầu như: phòng điều hành điện thoại, phòng tính, phòng âm nhạc, phòng thu, phòng thi, phòng chơi game, phòng chơi bowling, phòng chơi trẻ con, viện dưỡng lão, nhà hàng, phòng hội thảo / cách điện (để ngăn chặn những âm thanh tác động sàn)/ khác: nút tai chống tiếng ồn, vật liệu đệm thu.