Tấm Lót Đế giầy Dép.

 Đặc tính

-  Thiết kế đủ loại nhu cầu hoa văn màu sắc sản phẩm.

Sản xuất phù hợp với tính năng sử dụng sao cho mịn, độ cứng vừa đủ và độ mòn thấp.

Khả năng chế tạo kiểu mẫu đa dạng.

Có thể điều chỉnh sản xuất để đáp ứng phù hợp độ cứng, kích cỡ.

Mục đích sử dụng

Miếng lót đế dép/ miếng lót bên dưới đế giầy/ miếng lót trong các loại giầy.

Các mẫu